BUSCAR POETAS (A LA IZQUIERDA):
[1] POR ORDEN ALFABÉTICO NOMBRE
[2] ARCHIVOS 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 19ª 20ª y 21ª BLOQUES
[3] POR PAÍSES (POETAS DE 178 PAÍSES)

SUGERENCIA: Buscar poetas antologados fácilmente:
Escribir en Google: "Nombre del poeta" + Fernando Sabido
Si está antologado, aparecerá en las primeras referencias de Google
________________________________

viernes, 1 de febrero de 2013

GYÖZÖ HATÁR [9253]
Gyözö Határ nació en Gyoma, Hungría, en 1914, y murió el 2 de noviembre de 2006. Estudió arquitectura en Budapest; su obra fue censurada, y estuvo en prisión antes y después de la guerra. En 1956 se mudó a Londres, donde durante 20 años trabajo en la sección de Hungría en la BBC. Su ingente obra comprende muchas novelas (escritas en tres idiomas distintos), teatro, ensayos filosóficos, y algunos trabajos difíciles de clasificar, además de seis volúmenes de poesía.

Sus obras:

Ragyogó szívvel, remete daccal (Versek) Bp. 1945. Vajna és Bokor. [A kötet Hack Győző névvel jelent meg.]
Heliáne (Regény) [Bp. 1948.] Magyar Téka.
Liturgikon (Versek) [Bp. 1948. Antiqua Nyomda.] [Bibliofil kiadásban is.]
Pantarbesz (Bölcseleti tanulmány.) München 1966. Aurora, 94 p. (Aurora Kiskönyvek)
Hajszálhíd Versek versben rímek rigmusok költemények három évtized terméséből Budapest–Párizs–London. (Weöres Sándor útrabocsátójával.) [A szerző jegyzeteivel.] München 1970. Aurora, 592 p. (Aurora könyvek) [Megjelent bibliofil változatban is.]
Sírónevető (Drámák, 1–2. köt.) [A szerző jegyzeteivel és utószavával.] München, 1972. Aurora, 383. 613 p. (Aurora könyvek)[Megjelent bibliofil kiadásban is]
Az Őrző Könyve („Egregor.”) „Regényes elmélkedések” és „Üzenet a jövőből”. Őfelsége a császár legkegyelmesebb Engedelmével és Tulajdonában – az Udvari Könyvtár kézirattárából. A hiányzó részeket kiegészítette és ó-alánról új-hunra fordította – –. Hurpagopolisz 21** Ergasztobolszk. [A kiadó utószavával] München 1974. Aurora, (Aurora Könyvek)
Golghelóghi Rémrettentő Képekkel Gonosz Kalandokkal teljes Csudaságos Históriája Ki Gézengúznak töredelmes volt, Jámbornak elvetemült Herék hergelték hurították Gazok gurultában gurították Törpének királyok nagyolták – óriásnak nép kicsinyelte Mint lett magán-csimpaszkodó Utolsó Szalmaszál és tőn akkoron-és olyan Penetencét, mikoron minek ereje – kihullott-utolsó-fogaiglan – elvásik Lőn megdicsőülése Gyalázatra és nagy Fénylésben sanyaró Újjászületése Magnus Ludus Passionalis Képek Ötvene ez Nagy Érzékeny Titokjáték PROLOGUSÁTÓL Kezdetre EPILOGUSÁVAL Kimenetelig. [Drámaciklus.] [A szerző utószavával és jegyzeteivel.] [London, 1976.] Aurora. . sz. Aurora Ezotéria.
Álomtörténelem (Egyfelvonásos) = Az embernek próbája. (Emlékkönyv) Amszterdam, 1976. Hollandiai Mikes Kelemen Kör. 59–62. p.
Intra muros Tanulmány a véleményről, a hitről – a meggyőződésről. Ellenvetéseit glosszáriumba gyűjtötte és aporematikus kiegészítéseivel ellátta Vincent Geoffry James Hatar, junior. [London, 1978.] Aurora. . sz. Aurora Ezotéria 2.
A rákóra ideje London, 1982. Aurora. sz. Aurora Ezotéria 4 sz. (Aurora Könyvek)[Gerinccím: Szélhárfa I.]
Pepito és Pepita (Regény.) [A szerző előszavával.] [London 1983–1984.] Aurora.
Félreugrók, megtántorodók London, 1983. Aurora. . sz. Aurora Ezotéria 5.. sz. (Aurora Könyvek) [Gerinccím: Szélhárfa II.]
Antisumma London, 1983. Aurora–Aurora Ezotéria 6. sz. (Aurora Könyvek) [Gerinccím: Szélhárfa III.]
Anibel (Regénytrilógia) [A szerző utószavával.] [London 1984.] Aurora.
Éjszaka minden megnő (Archie Dumbarton) (Abszktrakt regény) [A szerző utószavával.] [London 1984.] Aurora.(Aurora Regénytár)
Köpönyeg sors Iulianosz Ifjúsága lélekrajzi regény a Nagyságos Elköltözöttek Lelkei éteri beszélgetéséből kiszűrte a Megváltó és Halhatatlan Isteneknek odafenn és tinéktek itt alant elébocsátja epitomátora – – . [London, 1985.] Aurora. (Aurora Könyvek)
De nobis fabula (avagy Szemelvények egy Non-Person emlékezéseiből.) [München 1985. kn.], 109–130. p. [Különlenyomat az „Önarcképünk sorsunk tükrében 1945–1949” című, a hollandiai Mikes Kelemen Kör által 1984-ben kiadott könyvből.]
Lélekharangjáték messzegurult álmok odalett fülcsengése összecsáklyázott élet-uszadékok a folyamközépről veszett szélfúvásban veszendő évek sallangja-cafrangja bátorságos erőmerítés halálnak eltréfálásában elhajtott jószág találomra-keresgélése tolvajfosztó orgazdálkodás marhavásárterén gazdájuktól elbitangolt ritornellók kínkereszt-rímek – kiművelt galamátyok makámeák és mekegemmák versbeszéd és költeményes kiolvasóka tallózás a líra torkolatvidékén: Lélekharangjáték. [London, 1986. Aurora.] . sz. Aurora könyvek.
Éjszaka minden megnő (Archie Dumbarton) (Absztrakt regény.) Bp. 1986. Magvető.
Pepito és Pepita (Regény.) [A szerző utószavával.] Bp. [1986.] Szépirodalmi.
Angelika kertje (Mesék, nosztalgiák; 1. köt.) [London, 1987.] Aurora. [Borítócím: Angelika kertje és egyéb elbeszélések. A kötetjelzés csak a gerincen olvasható és ezen a címen második kötet nem jelent meg.]
A szép Palásthyné a más álmában közösül és egyéb elbeszélések (2. köt.) [London, 1987.] Aurora. [Ezen a címen első kötet nem jelent meg.]
Az ég csarnokai [London, 1987. Aurora], (Aurora Ezotéria 7.)
Anibel (Regénytrilógia.) Bp. [1988.] Szépirodalmi Kvk..
Görgőszínpad A középkori angol titokjátékokból mutatóba egybeszedett kisded florilégium… egybeválogatója és magyar versekre forgatója… – –. [Misztériumok és a függelékben versfordítások a szerző bevezetőjével és kiegészítésével.] Bp. 1988. Szent István Társulat.
Medvedorombolás. a Tuskólábú versbefoglalt kóborjárásai a kórságos nyavalyák és a halálközelítés Morbid Mappáján (Versek.) [London, 1988.] Aurora.
Bojszintó (Versek, szerk.: Szakolczay Lajos.) Bp. 1989. [k.n.].
Boldogságról szenvedésről (Versek.) Békéscsaba 1989. [Megyei Könyvtár], (Poesis Hungarica)
Csodák Országa HÁTSÓ-EURÁZIA avagy a Hajnali Novellák. (1–2. köt.) [A szerző két előszavával, egy utószavával és két levél hasonmásával.] [London, 1989. Aurora].(Aurora Regénytár 269.)
A fontos ember (Regény.) [London. 1989.] Aurora, (Aurora Regénytár)
A fontos ember (Regény.) Szeged [1989.] JATE Kiadó.
Golghelóghi Rémrettentő Képekkel Gonosz Kalandokkal teljes Csudaságos Históriája Ki Gézengúznak töredelmes volt, Jámbornak elvetemült Herék hergelték hurították Gazok gurultában gurították Törpének királyok nagyolták – óriásnak nép kicsinyelte Mint lett magán-csimpaszkodó Utolsó Szalmaszál és tőn akkoron-és olyan Penetencét, mikoron minek ereje – kihullott-utolsó-fogaiglan – elvásik Lőn megdicsőülése Gyalázatra és nagy Fénylésben sanyaró Újjászületése Magnus Ludus Passionalis Képek Ötvene ez Nagy Érzékeny Titokjáték PROLOGUSÁTÓL Kezdetre EPILOGUSÁVAL Kimenetelig. (1–2. köt.) [A szerző utószavával és jegyzeteivel.] [Szombathely, 1989. Életünk.] (Életünk Könyvek)
Eumolposz avagy A hazudozás zsoltára. (Regény.) [London, 1990. Aurora], (Aurora Regénytár)
Az ige igézetében [London, 1990.] Aurora, (Aurora Regénytár) [Gerinccím: Rólunk szól a történet III.]
Légy minaret! [London, 1990.] Aurora, (Aurora Regénytár) [Gerinccím: Rólunk szól a történet I.]
A léleknek rengése (Válogatott versek 1933–1988. vál., szerk.: Parancs János.) [Bp. 1990.] Orpheusz Kiadó, (Orpheusz Könyvek)
A költészet kiskátéja [London, 1990.] Aurora, (Aurora könyvek) [Gerinccím: Rólunk szól a történet II.]
Halálfej gajdok – klapanciák rigmarolárék átokformulák és bökversek remegő-rímek – hullakamra-áthalások aritmiák – halállátó nyelvgyök-remegések és Példatár a vénkor esdekléseiből [London, 1991.] Aurora.
Heliáne (Regény, 2. kiad.) [Reprint.] Bp. 1991. Magvető.
Intra muros Tanulmány a véleményről, a hitről, a meggyőződésről. [A szerző utószavával.] Bp. 1991. Pannon Könyvkiadó.
Irodalomtörténet (Kritikák, a BBC és a Szabad Európa Rádióban elhangzott könyvismertetések anyagából, vál. és szerk.: Lakatos István.) [Békéscsaba 1991.] Tevan Kiadó.
Filozófiai zárlatok (Epigrammata Profana.) [Szabó Zoltán: Fogódzó. (Bevezetés Határ Győző bölcseletébe.)] [London, 1992.] Aurora. . sz. Aurora Ezotéria 8.. sz. XIII.
Mangún és más hang-, mese-, és színpadi játékok. [Az előszót írta: Csiky Ágnes Mária.] London, 1992. Aurora (Aurora Könyvek) VII.
Az Őrző Könyve („Egregor.”) „Regényes elmélkedések” és „Üzenet a jövőből”. Őfelsége a császár legkegyelmesebb Engedelmével és Tulajdonában – az Udvari Könyvtár kézirattárából. A hiányzó részeket kiegészítette és ó-alánról új-hunra fordította – – . Hurpagopolisz 21** Ergasztobolszk. [Szombathely.] 1992. Életünk, (Életünk könyvek. A nyugati magyar irodalom gyöngyszemei)
Üvegkoporsó ódon versek édes-mindnyájunk felejtőkéjéből előhalászta HGy (Győző bácsi). London, 1992. Aurora. (Aurora könyvek)
Életút I [Kabdebó Lóránt magnetofon-felvételei alapján.] [Szombathely.] 1993. [Életünk.] (A nyugati magyar irodalom gyöngyszemei)[A kötet alcíme a borítón: Oly jó követni emberélet!]
Özön közöny. Elmélkedés az elmélkedésről, mint önmaga tárgyáról – az ismeretről, mint szemléleti formáról. (2. kiad.) [A szerző utószavával.] London, 1993. Aurora, V, (Aurora Ezotéria 3.)
Életút II [Kabdebó Lóránt magnetofon-felvételei alapján.] [Szombathely.] 1994. [Életünk.] (A nyugati magyar irodalom gyöngyszemei) [A kötet alcíme a borítón: Minden hajó hazám.]
A fülem mögött (Karcolatok.) London 1994. Aurora. (Aurora Ezotéria)
Életút III Partra vetett bálna. [Kabdebó Lóránt magnetofon-felvételei alapján.] [Szombathely.] 1995. [Életünk], (A nyugati magyar irodalom gyöngyszemei)
Léptékváltás (Három filozófiai tanulmány.) Bp. 1995. Magyar Írószövetség–Belvárosi Könyvkiadó.
Álomjáró emberiség (Karcolatok.) London, 1996. Aurora, (Aurora Ezoteria)
Bábel tornya (A szerző válogatása életművéből.) [Bp. 1996. Trikolor–Intermix Kiadó.] (Örökségünk)
Köpönyeg sors Iulianosz Ifjúsága lélekrajzi regény a Nagyságos Elköltözöttek Lelkei éteri beszélgetéséből kiszűrte a Megváltó és Halhatatlan Isteneknek odafenn és tinéktek itt alant elébocsátja epitomátora – – . (1–2. köt.) [Szombathely, 1997. Életünk–Faludi Ferenc Alapítvány.] (A nyugati magyar irodalom gyöngyszemei)(Életünk Könyvek)
Medaillon Madonna (Költeményes könyv) Bp. [1997.] Széphalom Könyvműhely.
A Fény Megistenülése (Fejezetek a filozófia abszurd drámájából. Referátum.) Bp. 1998. Terebess Kiadó.
„H. Gy. levelesládája.” (Válogatott versek, szerk., ut.: – –.) Bp. [1998.] Unikornis, (A magyar költészet kincsestára)
Emlékkönyv Határ Győző 85. születésnapjára (Szerk. Kabdebó Lóránt, a bibliográfiát összeáll.: Buda Attila) Miskolc, 1999. Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézet Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék.
Keleti kulisszák (Színjátékok) Bp. 1999. Terebess.
Szélhárfa A rákóra ideje. Félreugrók – megtántorodók. Antisumma. (Szerk.: Somogyi Gréta.) [Bp.], 2000, Argumentum.
A Karkasszban (Versek) Bp. 2000. Littera Nova.
Szentföld a Föld Bp. 2000. Kortárs.
Darályvilág Buzdugániában. Miskolc, 2001, Felsőmagyarország Kiadó.
Antibarbarorum libri. Bölcseleti írások (1–2. köt.) (Sajtó alá rend.: Somogyi Gréta, Tóth Magdolna.) [Bp.], 2001, Argumentum.
Drámák. (Szerk.: Somogyi Gréta, Tóth Magdolna, utószó: Margócsy Klára.) Bp., 2002, Argumentum.
Pepito és Pepita. Bp., 2002, epl.
Alapigazságaink (Nagardzsuna). Műhelyforgácsok egy bölcseleti aforisztikából. [Bp., 2003], Szabad Föld.
A fontos ember Bp. 2003. Serdián.
Vitézlő Tururu nyaktörő kalandjai és szivárványos széphistóriája, melyben merészségén boldogságot nyer Bp. 2003. Littera Nova.
Haza a magasföldszinten […] Bp., 2004, Szabad Föld.
Merengő éjszakák. Bp., 2004, Littera Nova.
A szép Palásthyné a más álmában közösül és egyéb elbeszélések. [Bp.], 2005, Argumentum.
Határ-breviárium. (Összeáll.: Szente Imre.) [Bp., 2005], Serdián.

El gran estafador

El que creó esta Tierra
y no sintió vergüenza
tomándose un descanso el séptimo día
y se tumbó ociosamente 
para deleitarse con su obra porque la encontraba impecable,
tiene que ser un inepto mentiroso o un patético estafador.

Traducción de Lucas Sarasibar

Lenyugvó nap

Csorba Győzőnek, hetvenöt utánra

kazlak ólak kertekalja
lenyugvó Nap fejealja
sövény zsombék elnyugvónak
lombkerítés istenjónap

istenjónap vaskerítés
életútlekerekítés
számadó nap lezárásra
keskeny gödröt mélyre ásva

Déllondonban s messze Pécsett
összenézünk visszanézek
te is gyermek én is csöppség
két halandó egy-öröklét

omlás romlás oszladozvást
merről perceg? mért e mozgás?
sor gödör sűrű setétjén
sorakoznunk nyugton békén

idegenben méla Honban
Pécs alatt vagy Déllondonban
egy a Cél – göröngy a Pálya:
Paradízum NirvánájaFejátültetés *1

felhőit terelnem meddig kell még?
meddig – kegyetlen éveit sokallnom?
meddig lesz még hogy így hiszem-s megvallom
a lét nyűgének olthatlan szerelmét?

volna csak orvosom s hozzá hatalmam
elrabolni élőt hogyha mernék
vén fejem más testre átszerelnék
és testről-testre – ahány fiatal van

feltalálnám földi öröklétem
s üdvözülnék újra Szókratészben!
– te százszor-édes kidalolhatatlan

mindétig-élet! tolom-terítem
s öreg testben is: a Menny! az Éden!
…de nem változtat szövegén a dallam


Epitáfium

Nemes Nagy Ágnes emlékének

keresd meg kérlek
parcellámat
pitypangos kicsinyke hely
vagyok ha a szél-
örvény feltámad
abban táncoló pehely

eltáncolt vélem
pihe élet
kergesse pergesse más
arcomra áss le
nincs mit félned
porlása nem koponyás

szavalj helyettem
velem-cserélő
értem-szólalkozó
szárnyalj a szóval
kórusban élő
magasztos égi szó

versemet írtam
tanítottam
pergettem életemet
ma pőre csontlisztre
hanyatlottan
papír gúlája temet

sorok surrognak
rímek rezegnek
sűrűdik lapra lap
s mauzóleumán
az emlékezetnek
megőrzik arcomatÉletváros

nagy az életváros-tolongás
de csupa tavaly-farsangi lárva
– mi jó strandidőben is ráfázunk
hőségre tűzre napsugárra
minket csókáit Thanatosz Úr
úgyan ereszt fel kitanítva
mint madárkofa nagy ünnepen:
„nyitja-ketrec! nyitja-kalitka!”
hej dana tiralira lárom
hej tillárom
hej dana tiralira lárom
hej – – –

az életváros lármazúgás
de tegnap-hangjai már elültek
– mi jó strandidőben is meghalunk
ha kell-s muszáj mi megjelöltek
bennünket barmait Thanatosz
úgyan hajt fel a vágóhídra
hogy jonhunkkal csonttal kifelé
vérkampó-sínen begurítva
hej dana tiralira lárom
hej tillárom
hej dana tiralira lárom
hej – – –No hay comentarios: