BUSCAR POETAS (A LA IZQUIERDA):
[1] POR ORDEN ALFABÉTICO NOMBRE
[2] ARCHIVOS 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 19ª 20ª y 21ª BLOQUES
[3] POR PAÍSES (POETAS DE 178 PAÍSES)

SUGERENCIA: Buscar poetas antologados fácilmente:
Escribir en Google: "Nombre del poeta" + Fernando Sabido
Si está antologado, aparecerá en las primeras referencias de Google
________________________________

martes, 27 de marzo de 2012

6531.- ALFREDO ÁLVAREZ DE PONTICELLAAlfredo Álvarez de Ponticella (Ponticella, Villayón, ASTURIAS 1948) ten el honra de ser el primeiro qu’abríu el gallegoasturiano prá prosa ensayística con un artículo publicao nel ano 1985 na revista Lletres Asturianes: «Youfos y lleitos nel folklor de Villayón». El sou amor y conocemento fondo da historia, as tradicióis y a llingua del occidente déixase ver tamén na poesía qu’escribe. El poemario Al son das zalanceiras (Xeira, 2003) veu a confirmar a madurez da súa voz poética, da que xa dera un adelanto en 1999 na revista Lliteratura. Tamén aparez nas antoloxías Na boca de todos (2006) y Unde letras falan (2006) y einda publicóu dalgúas composicióis novas nel 2007, dúas d’ellas na revista Lletres Asturianes. D’esta última etapa creadora son os poemas inéditos qu’aquí ofrecemos.
D’un tempo acó


Escribo Moxega y xa
nun sinto
el molle, llento y calente
esbariar del farello
nel blandeiro.


Escribes Sangradeiro
y nun hai feita nin presa
nin más herba amorosa
que carbéis y foleto.


Escribimos Llugar
y, a pouco, nin ye queda
el nome propio y pizca xira
pa xeiras y palabras.


Escribiron a maza y a palferro
tres Caleyas qu’hoi son barbas
de cuco en toxos y balseiras
como de cousos llobeiros.


Meyor escribir Páxaros
qu’aníen nestos sitos:
enalas y reigames
que medren arbolaos
ou goren xuntos esperanzas.


Quedar nun queda un alma:
un árbol afogao
—muñóis al cielo— clamia
solo nel banzao.
Xogos d’alcordanza


Un rouco son del corno
ou da turulla qu’encoye,
en retrón, el corazón
al llao d’un ánfora
tan olla de cunqueiros
col vano y a peneira
tan del pan de cadaldía.
¡Cónto dolen os cortes
da memoria nos xogos
d’alcordanza asgaya,
daquella repetidos...!
Alcordanzas d’un tempo
de rinchos y amorodos;
dos antroiros y os chichos
mui ben ralos;
dos días de carambos
y tercas pechaduras de carbayo,
que tamén el carbayo desfoyao
allumóu abondas llandes
y se soubo duro abondo
albentestate. Vei ser todo
por nun falar de min,
de condo neno,
ou nun esqueirar nel refollón
d’un tempo esgarecido.
Xestos del silencio


Nun pintan ser bus tempos
pal silencio nin... pas musas.
Ben pouco xa s’aventan
palabras col bon
de quitar poxa
y, llougo, peneirallas.


Nun hai escuitadores
da medría dos árboles;
del herba qu’espuxiga,
del madurecer dos madroños;
del formento qu’espille
na maseira;
del riso da rosada.


Nun pintan ser bus tempos...


Peró, inda hai silencios
de calladas sementes
qu’estoupan en farina;
silencios de pan molle
encetao en mozquellos.


Silencio de camíos esqueicidos.


Calladas de xugos esgazaos
mudaos en percheiros;
silencios de bozales y bocaos;
silencio del hedra y da curriola.


Silencio dos montes tres da queima:
silencio corredizo dos nougos
en llazada; silencio das nubes
qu’amordazan llúas chías.


Nun pintan ser bus tempos...


Quitao p’apautase col silencio
dos regos como berzos,
da paya coas espigas,
das llumeiras cua lluz;
das portas sin can
nin chamadeira.
Rebiliscoques


A solas nel senteiro
col catón da señardá,
seivos ben que xa promedio
esta pizarra alentable
de cento rebiliscoques.


Pasta moura en fraque
marco, más de pino
qu’en bon cerno.


Y hai úa pega pegarata
da soleira pá poyata,
da figueira pá nozal
como un tollo bambarón
boca en boca d’estoupóis.


Y, outra volta, as andulías
vein tecliar contra el aleiro
cuas súas novas
de cayucos, de fondales,
de más oyos regallóis
pa os cuitellos y as fogueiras.


Sólo deixan recortadas
partituras ben borrables
nesas molles tardiquías
nas que xa naide nos cuca
nin atota nin nos chama.

No hay comentarios: