BUSCAR POETAS (A LA IZQUIERDA):
[1] POR ORDEN ALFABÉTICO NOMBRE
[2] ARCHIVOS 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 13ª 14ª 15ª 16ª 17ª 18ª 19ª 20ª y 21ª BLOQUES
[3] POR PAÍSES (POETAS DE 178 PAÍSES)

SUGERENCIA: Buscar poetas antologados fácilmente:
Escribir en Google: "Nombre del poeta" + Fernando Sabido
Si está antologado, aparecerá en las primeras referencias de Google
________________________________

martes, 27 de marzo de 2012

6528.- XOSÉ MIGUEL SUÁREZ FERNÁNDEZ

Xosé Miguel Suárez Fernández (Mántaras, Tapia, ASTURIAS 1965) publicóu el sou primeiro llibro de poemas, Bidureiras d’inverno, en 1990. Despóis d’él veron Nas arribadas (1994) y dalgúas outras poesías publicadas en 1998 nel n.º 14 da revista Lliteratura. Máis dedicao á investigación da lliteratura en gallego-asturiano —publicóu edicióis d’obras d’Alejandro Sela (El Tío Pepe), Francisco F. Arias Campoamor (El Trato) y el antoloxía Unde letras falan, ademáis d’un mañuzo d’artículos sobre a cuestión—, había tempo que nun daba a conocer a súa poesía.
Llicenciáu en filoloxía hispánica, Xosé Miguel Suárez Fernández lleva dellos años estudiando’l teatru fechu en gallego-asturianu nos conceyos del Navia-Eo, recuperando testos y editando obres inédites como El trato (1929) de Francisco F. Arias Campoamor. Anguaño ta acabante de presentar El teatro aldeano da Biblioteca Popular Circulante de Castripol (1929-1934), un estudiu perinteresante onde fai un recorríu poles actividaes dramátiques de la biblioteca popular de Castripol, amás d’un análisis de les obres representaes naquella dómina y la so edición.
Agora ten preparao el volume Augua mansa, al que pertenecen estos poemas.


ANTOLOXÍA


A MÍA TERRA


A mía terra e un cháu n’abertal
y cardoxos llouxaos,
y figueiras velando as casas
y pinos axenegaos pol nordés.
A mía terra e úa terra llenta,
úa terra enxugada pol vento que nun acouga,
un vento allouriante ás veces.
A mía terra e un cabazo chen d’herba nel curume,
un cabazo veyo cuas llouxas cayidas.
Galochas rachadas,
arteiras,
ortigas...
Pero dígoche eu que quedar.quéda-ye un xarmollo
qu’inda ha fella verdegar.
TODAS COL TOU NOME


“Tu amor, camo la marea,
a su hora llega y a su hora se va”.
Rubén Blades.


Chegéi a cuntar
cásique dous centos d’ondas.
A vida ruxe nel xogaral da ribeira
y el mar nun e quen a acougar.
Pinos entre’l berxón,
úa rayola de sol
y sempre’l nordés.
Mais el vento nun pode acallentar
a túa escarniada acordanza.
Cásique dous centos d’ondas
puiden cuntar.
Y todas, cadúa d’ellas,
golpiáronme col tou nome.
Pensaba dacondo
qu’a túa acordanza
era como as coyetas del trigo:
chías de lluz y sol
y llonxe nel tempo.
Pero deseguida chegóu l’outono,
y tróuxome a ti.


(De Bidureiras d’invierno)
Augua mansa


A Jesús Fernández Pérez (1903-1936)


Dayundes,
na veira d’úa parede,
como cai el augua mansa,
el tou corpo novo féxose terra dulce
debaxo das aguyas dos pinos
y dos fusiles.
El medo y el dolor
fixeron medrar arteiras,
espías duras qu’aburaron ben tempo nos corazóis.
Peró el sol seguíu verquendo días nos carreiros
y el mar chegóu ás prayas
cua precisión das garcias
que volven sempre col inverno.


Teis que saber qu’eu soi agora
el último puñao d’herba
qu’as túas maos de carpinteiro
agarraron aquella noite fría d’outono
como quen se prende
al último vafo da vida.
Y, como augua mansa,
el tou medo,
el tou dolor,
súmese nel regueiro d’estas lletras.


Por eso pido
augua mansa pra os oyos rotos polas llágrimas,
augua mansa pras almas asullagadas pola pena,
augua mansa pras bocas roucas de tanto berro enxordecido,
augua mansa pra os días que restan.


Consólate cos de tou.
As mías palabras
—torpes, probes
queren ser a túa xusticia.


Al aveiro


Dame a mao.
Que chova fora ás concadas
y qu’as desgracias,
goteiras mouras,
repiniquen frías nas ventás.
Aquí dentro,
al aveiro del turbón ruin da vida,
pra nosoutros,
outra vida.
Poesía nova


Aquí teis úa poesía nova,
tenra.
Acaba de salir del forno y queima
trembando na peira da mía mao.
É barro bon,
terra que deixa que la amansen,
masa que poucos quixeron amasar
con didos qu’apalpen y alloumiñen,
con oyos qu’acariñen y arroupen.


Hasme a disculpar
as metáforas mansuñadas,
as aliteracióis sobadas,
peró gozo féndolas renacer
nesta llingua veya.


Y a esa nación
que bulliga agora na corte
—el peleyo húmedo einda fumiando—,
tíroye outro brazao de palabras
cortadas de pouco,
brizas y chías de zume.


Qu’oleza y coya folgos,
que mañá os camíos y as voces da terra
han a ser a súa patria.


Golpes de mar


Corres na praya.
Véxote de llonxe
rebrincando na barba del augua,
fendo guiñadas a os golpes de mar que morren na veira,
escapando d’ellos
—burlla inocente—,
deixándoyes llamber namáis as pisuadas llixeiras
dos tous penquíos.


Quén me dera,
condo medres,
qu’así de ben te safaras
dos golpes,
gafos verdá
—esos si—,
da vida.No hay comentarios: